STUDENT TEAM
Amey Malawade
Soham Apte
Medhavi Pande
Mansi Deshpande
Sourav Patil
Priyam Jain
Jagruti Agrawal
Samartha Babar
Mrunal Joshi
Sherya Rogde
Soham Apte
Mansi Deshpande
Priyam Jain
Samartha Babar
Renuka Ghatge
Shreya Rodge
Medhavi Pande
Omkar Daptare
Pranali Chumbale
Heramb Joshi
Piyush Gulhane
Pralhad Anand Kulkarni
Mohit Arora
Sourav Patil
Rutuja Kawade
Soham Apte
Payal Kate
Minal Kokade
Amey Malawade
Ajay Kadam
Atharva Kulkarni
Sourav Patil
Manali Likhitkar
Payal Kate
Amey Malawade
Minal Kokade
Sahil Naphade
Ayushi Patani
Ajit Hande
Samartha Babar
Rajesh Ingulkar
Vishal Dhawale
Swatej Sonawane
Samartha Babar
Priyam Jain
Shyamal Khachane
Paluck Doshi
Manvi Pandya
Komal Parmar
Neha Jaju
Shreya Rodge
Mansi Deshpande
Samartha Babar
Mansi Deshpande
Soham Apte
Shardul Khandekar
Soumya Khurana
Medhavi Pande
Atharva Mhaisekar
Medhavi Pande
Renuka Ghatge
Omkar Podey
Harsh Saglani
Hrushikesh Padhye
Sakshi Khairnar
Poorva Patil
Riya Dharamsi
Madhulika
Mansi Deshpande
Soham Apte
PICT InC'20 All Rights Reserved 2020